Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home
18 | 04 | 2024
Vezércikk


18 éves a HFMS PDF Nyomtatás E-mail

2024

Tavaly, 2023-ban töltötte be a tizennyolcadik évét a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

Rövid nevünkként az angol név rövidítését a HFMS-t (Hungarian Facility Management Society) használjuk. Innen a weblapunk címe is: www.hfms.org.hu.
Az egyesületet 2005 július 18-án jegyezte be a bíróság, nyugodtan tekinthetjük ezt a napot a születésnapjának.

Bővebben...
 
2021: Ismeretterjesztés PDF Nyomtatás E-mail
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése, amit az alapszabályunk is kiemel, az ismeretterjesztés.
Az ismeretterjesztés fontos eszköze éves konferenciánk, amelyet tavaly október 28-án tartottunk meg a BME MTI és a LeoFM szakmai támogatásával. A konferencia fő témája a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minőségbiztosítása volt. A konferencia programját itt találják.

A konferenciához kapcsolódóan elindítottuk nyilvános Youtube csatornánkat.
Már elérhetők a 2020. és a 2021. évi konferenciáink promóciós prezentációi és folyamatosan töltjük fel a konferenciák további, ismeretterjesztő előadásait is. Külön érdeklődésükre tarthat számot a 2021. évi konferenciánk délutáni kerekasztal beszélgetése a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minőségével kapcsolatos legnagyobb kihívásainkról.

Éves konferenciánkon adtuk át hagyományosan a HFMS Study Award kitüntetéseket, amelyet minden évben a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélünk oda.

A 2021. évi díjazottak és dolgozatuk témái.

Stratégiai kategória - tézis (hipotézis) felállítása és elemzése

Fehér Gabriella
Irodabérleti szerződések elemzése az MSZ EN ISO 41012 szabvány tükrében
HajduAttila
Létesítménygazdálkodási stratégia kialakítása alap és középfokú nemzetközi oktatási intézményben
Schmidt Zsolt
A létesítménygazdálkodás szerepe/potenciálja az ENSZ fenntartható fejlődési célok szempontjából

Taktikai/operatív kategória - egy szolgáltatás meghatározása, kvantitatív és kvalitatív ellenőrzési módszerének kidolgozása

Méri László
Légkezelő berendezések karbantartási szolgáltatásának ellenőrzése
Ragats Zsófia
Autóalkatrész-gyártó üzem napi takarítása

Két remek előadás közvetlen linkje:
Létesítménygazdálkodási stratégia kialakítása egy alap és középfokú nemzetközi oktatási intézményben
Irodabérleti szerződések elemzése az MSZ EN ISO 41012 szabvány tükrében

Az elmúlt években több ismeretterjesztő kampányt indítottunk, sok ezek közül ma is aktuális. Az alábbi linkeken érhetik el ezeket:

Szerződéskötési irányelv
Közzétett irányelvünk az MSZ EN ISO 41012 szabványon alapul, amelyról már írtunk itt és itt.
Az irányelvet itt lehet letölteni.

Területkategorizálás
A 2005-ben (!) közzétett irányelv semmit sem vesztett azóta aktualitásából.
Itt tölthető le, az alkalmazását elmagyarázó segédlettel együtt.

Alapfogalmak
Az Alapfogalmak segédletünk összefoglalja mindazokat a kifejezéseket és magyarázataikat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy használatuk és egységes értelmezésük már elengedhetetlen a napi munka során is.
Itt tölthető le, természetesen díjtalanul.

Pandémia felkészülés
Még tavaly előtt a HFMS munkacsoportja, hogy a koronavírus felkészülést elősegítse, útmutatót dolgozott ki a felkészülés ellenőrzésre. Közvetlen link a letöltéshez: http://bit.ly/33rrUvj  
Minket is meglepett, de az útmutató módszere összhangban van a készülő ISO 41018 szabvánnyal, amelyet a pandémia hatására kezdett kidolgozni az ISO TC 267. Lásd még itt. 
2021: Oktatás, tagságaink PDF Nyomtatás E-mail

Oktatás

Nem gondoltuk volna, de mára a HFMS – BME MTI létesítménygazdálkodási oktatás a maga nemében meghatározó lett Magyarországon.
Több mint 22 év anyagát feldolgozva elkezdtük a Létesítménygazdálkodás I. és a később indult Létesítménygazdálkodás II. tanfolyamokon végzettek névsorának összeállítását. Nehézségeink főleg a kezdeti évekkel vannak, de bízunk benne, hogy hamarosan közé tehetjük a teljes alumni névsort.

Stratégia és taktikai képzéseinken tavaly előtt új tantárgyat vezettünk be, az alkalmazott matematikai statisztikát. Erre a tárgyra épül rá a szolgáltatási szintek mérésével foglalkozó tantárgy, amelynek alapja az MSZ EN ISO 41012 szabvány és ez egyben kötelező irodalom is. Az új tantárgyak beváltak, véglegesítettük a tanmenetben.

Tavaly, 2021-ben, összesen 53 hallgatónk végzett különféle képzéseinken.

Tagságaink

Szervezeti tagságaink szorosan összefüggnek az oktatással és folyamatos inspirációt jelentenek.

Magyar Szabványosító Testület www.mszt.hu 
A MSZT-ről részletesen írtunk a szabványosítással foglalkozó összefoglalónkban.

GlobalFM https://globalfm.org 
A GlobalFM az egyes nemzeti létesítménygazdálkodási szervezet átfogó,. világméretű szövetsége. 2010-ben csatlakoztunk, azóta a szövetség jelentősen kibővült.
Nekünk és mindannyiunknak ebben a szakmában a Global FM a kapu a világra.
Jelenleg 14 tagja van a világ minden tájáról. A Global FM tagjaként, az utóbbi években a LeoFM-el együttműködve rendeztük meg minden évben a létesítménygazdálkodás világnapját. Tavaly a World FM Day-re május 12-én került sor. A magyar ünnepi webináriumot itt nézhetik meg újra.

EuroFM www.eurofm.org 
Az EuroFM az európai létesítménygazdálkodási szövetség, tagjai vagyunk a megalakulás óta, de a kapcsolat még a 90-es évek közepére nyúlik vissza. Az EuroFM dolgozta ki a létesítményfelelős minősítést, amelyet mi vezettünk be Magyarországon. Eddig negyvenhárman tették le sikeresen a minősítő vizsgát. 
2021: Szabványosítás PDF Nyomtatás E-mail
Mint már írtuk, egyik fő fejlesztési területünk a nemzeti és a nemzetközi szabványosítás, amiben a megalakulás óta aktívan részt veszünk. Alapító tagjai, tagjai vagyunk az MSZT MB 267 (link) magyar nemzeti szabványosító bizottságon keresztül több nemzetközi és nemzeti szabványosító bizottságnak is.

MSZT MB 267
Az MSzT (Magyar Szabványosító Testület) a magyarországi szabványosítás központja.
Az MSzT MB 267 nemzeti szabványosító bizottság két területtel foglalkozik:
  • a létesítménygazdálkodással és
  • a vagyongazdálkodással.
Az MB 267-en keresztül számos nemzeti és nemzetközi szabványosító bizottságban működünk aktívan közre nemzeti és nemzetközi szabványok kidolgozásában.
A magyarul is megjelentetett három ISO létesítménygazdálkodási szabvány, az MSZ ISO EN 41001, MSZ ISO EN 14011 és az MSZ ISO EN 41012 meglepően nagy példányszámban fogyott eddig, ami újabb lendületet adhat az ISO és EN létesítménygazdálkodási szabványok magyar verziói megjelentetésének.
Idei tervünk az MSZT MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás szabványbizottság által már véleményezett és közben megjelent ISO 41014 - Development of facility management strategy szabvány magyart fordításának megjelentetése. Terveink szerint a magyar verziót a megjelenés után beépítjük stratégiai szintű oktatásunkba.

Az alábbiakban részletezzük mely szabváybizottságok munkájűábamn vettünk részt és hol tart jelenleg a szabványok kidolgozása.

ISO TC 267 Facility Management
  • ISO/AWI 41011 Facility management — Vocabulary, a meglévő magyarul is megjelent MSZ ISO EN 41011 szabvány felülvizsgálata
  • ISO/CD 41015.2 Facility management - Influencing behaviours for improved outcomes and user experience (kb. A felhasználói viselkedés befolyásolása jobb eredmények és a felhasználói élmény fokozása érdekében)
  • ISO/AWI TR 41016 - Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits   (kb. Előremutató technológiák használata)
  • ISO/CD 41017 Facility management – Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic (kb. Felkészülés vészhelyzetekre  és világméretű járványokra)
  • ISO/DIS 41018 Facility management — Development of a facility management policy (kb. A létesítménygazdálkodási szabályzatok kidolgozása)
  • ISO/AWI TR 41019 Facility management - The role of FM in sustainability and resilience (kb. A létesítménygazdálkodás szerepe a fenntarthatóság és a resziliencia területén)

A rövidítések magyarázata
AWI = Approved (new) Work Item, azaz egy új vagy átdolgozás alatt álló szabvány, amely kidolgozását az ISO jóváhagyta, a szövege még messze nem teljse és jelentősen változhat
TR = Technical Report, olyan, mint egy szabvány, de egyszerűbb szabályok vonatkoznak rá ás gyorsabban lehet kidolgozni
CD =Committee Draft, előzetes szabvány, mintegy piszkozat, aminek a szabványbizottság a kidolgozását a programjába felvette. A szövege csak ritkán változik jelentősen.

CEN TC 348 Facility Management

Kidolgozás alatt levő szabványok
  • prEN 15221-6 rev Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management amely a már több, mint hét éve megjelent eredeti MSZ EN 15221-6:2012 Létesítménygazdálkodás. 6. rész: Terek és területek felmérése a létesítménygazdálkodásban szabvány átdolgozása, modernizálása.

Rövidítések magyarázata
Pr = preliminary, az ISO szóhasználatával CD

Az eddig megjelent CEN/CENELEC létesítménygazdálkodási szabványok listája itt található. 

ÖNORM – Österreichisches Normungsinstitut
A Magyar Szabványosító Testületet és természetesen saját magunkat képviseljük lassan húsz éve az az ÖNORM Komitee 240 Immobilen- und Facility Management nemzeti szabványbizottságban.
Az MSZT MB 267 és az Komitee 240 bizottságokban folyó munka sok esetben párhuzamos a CEN és ISO szabványok terén, a HFMS az összekötő kapcsot jelenti.
Az ONORM Komitee 240 a párhuzamosan folyó munkán felül, ilyen az ISO/DIS 41018 (lásd feljebb) a következő szabványokat fejleszti jelenleg is:

ÖNORM EN 17666:2021 - Instandhaltung - Instandhaltungsengineering – Anforderungen, amely általános EN, azaz európai szabvány lesz, (kb. Karbantartás – Általános követelmények)

ÖNORM EN 15341/A1:2021 03 01
Instandhaltung - Wesentliche Leistungskennzahlen für die Instandhaltung (kb. A karbantartás legfontosabb teljesítménykövetelményei)


 
2021 -2022/1 összefoglaló PDF Nyomtatás E-mail

2022


Elmúlt évünk online telt el, egyedül az őszi konferenciánk volt részben kivétel.
Az alábbi cikkekben foglaltuk össze, mi történt azon a három fő területen, amikkel a szakmánk és valamennyiünk fejlődését segítjük.

1. Ismeretterjesztés
2. Szabványosítás
3. Oktatás és tagságaink

Köszönjük, hogy velünk voltak, látogatták rendezvényeinket, képzéseinket, olvasták hírlevelünket, látogatták Facebook, LinkedIN és Youtube oldalainkat.

 
« ElsőElőző123KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 3