Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Oktatás - BME MTI A stratégiai tanfolyam tanulmányi feladatai
23 | 02 | 2024
A stratégiai tanfolyam tanulmányi feladatai PDF Nyomtatás E-mail


Tanulmányi feladatok a Létesítménygazdálkodás I. tanfolyam hallgatóinak. A feladatokat az egyes feladatoknál megadott módon, egyénileg kell megoldani.

Kötelező irodalom
MSZ EN ISO 41012:2018 — A stratégiai erőforrások kezelése és a megállapodások kidolgozása
A szabvány lépésről lépésre útmutatást ad az átfogó stratégiai erőforrás-kezeléshez és a megfelelő belső vagy külső létesítménygazdálkodási megállapodások előkészítéséhez és megvalósításához.  A szabvánnyal mindenkinek saját példánnyal kell rendelkeznie. A szabvány a fenti linken vásárolható meg.

Ajánlott irodalom
MSZ EN ISO 41011:2018 — Szótár
Meghatározza és bemutatja a létesítménygazdálkodási szabványokban alkalmazott, a létesítménygazdálkodással, az eszközökkel, az emberekkel, az erőforrás-kezeléssel, a folyamattal, a pénzüggyel, az általános szervezeti működéssel és a méréssel kapcsolatos szakkifejezéseket.

MSZ EN ISO 41001:2018 — A létesítménygazdálkodási rendszer követelményei
Mik egy jól működö létesítménygazdálkodási szervezet követelményei? Hogyan minősíthetjük és fejleszthetjük a szervezet? Hogyan lehet sokkal jobb és meggyőzőbb eredményeket elérni? A szabvány szerkezete megegyezik a többi ISO irányítási rendszerszabvány szerkezetével, egyes helyeken azokkal teljesen megegyező szövegrészeket tartalmaz, így könnyen integrálható pl. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvánnyal is.

 1. Aktív részvétel a közösségi fórumon és az órákon

Aktív részvétel az FMGURU fórumban, a nyílt fórumban és az alumni fórumban egyaránt
Regisztrálás saját név alatt az alumni fórumban, tetszőleges néven a nyílt fmguru fórumban.
A tanfolyamvezető által nyitott témákra érdemi hozzászólás(ok) írása, minden témára legalább egy-egy.
A fórumon való aktív részvétel alapján a tanfolyamvezető az záróvizsgán szóbeli jegyet ajánlhat meg.
A tanfolyam belső kommunikációja kötelezően a fórumon folyik. Itt kell megbeszélni a tanulmányi kérdéseket, feltölteni a a kiselőadásokat, egyeztetni a szakdolgozat témáját és tartalmát, stb.

2. Félévi záróvizsga, tanulmányi feladat kidolgozása és prezentálása
Az első tanulmányi napon meghatározott tanulmányi feladat kidolgozása,
a feladat prezentálása a II. félév első napján, a fórumon megadott szabályokat követve.

3. E-learning anyagok elsajátítása
A tanfolyamvezető által meghatározott elektronikus oktatási anyagok elsajátítása.
Az anyagokhoz a fórum alfórumában lehet hozzáférni.

4. Kiselőadás tartása
Hallgatónként legalább kettő (félévenként egy) 10 perces kiselőadás tartása valamely tárgyból,
az adott tárgy oktatójával előzetesen egyeztetve
Figyelem! Az előzetesen nem egyeztetett előadást az oktatók nem biztos, hogy engedélyezik!
A kiselőadások megtartása és az oktatóval való igazolása a két félév elismerésének előfeltétele.
Az igazolólapok az fórumról tölthetők le.
Az igazolólapot kérjük a titkárságon adja le, de célszerű előtte másolatot készíteni róla.

5. Félévi beszámoló
A tanfolyam elején meghatározott témában igazgatótanácsi előterjesztés kidolgozása
és 10 percben való előadása a Board Games üzleti szimulációs játék keretében a második félév első napján.
Az előterjesztést PowerPoint prezentáció formájában kell egyénileg kidolgozni.

6. Záródolgozat készítése. 
A záródolgozatról szóló információk a honlapon megtalálhatók.
A záródolgozat tézis kidolgozását jelenti, azaz egy állítás logikai levezetését, bizonyítását vagy cáfolását. 
A záróolgozat vázlatának végleges változatát a tanfolyamvezető hagyja jóvá.
A záródolgozat kidolgozásához a hallgatóknak konzulenst kell felkérniük.

Figyelem!
- Ha a konzulens külső, azaz nem a tanfolyam oktatói közül kerül ki, második konzulensnek kötelezően a tanfolyamvezetőt kell felkérni.
- Belső konzulens esetén a szakdolgozat vázlatát és a szakdolgozatot is jóvá kell hagyatni a tanfolyamvezetővel. 
- A tézist a magadott határídőre véglegesíteni kell!
- A véglegesített tézistől való eltérés a szakdolgozat visszautasítását vonja maga után.
- Kidolgozott  és jóváhagyott tézis nélkül nem lehet szakdolgozatot beadni.
- A tézist a tanfolyamvezető hagyja jóvá.
- A határidő mulasztása esetén a tézis jóváhagyása csak külön eljárási díj ellenében lehetséges.
- A második határidő mulasztása esetén a szakdolgozat (tézis) csak egy év halasztással adható be.
- A határidő mulasztása esetén a tézis jóváhagyása minden egyes esetben csak külön eljárási díj ellenében lehetséges.
  Külön eljárási díj: 15.000,-Ft+áfa

7. Vizsga és a záródolgozat megvédése
A záródolgozat védésére a megadott minta alapján összefoglaló esszé és egy összefoglaló prezentáció készítése
és a prezentáció előadása a védés során 10 perc +- 1 perc idótartam alatt. 
A rövidebb és a hosszabb prezentáció egyaránt hibának számít.

6. 
Minden egyéb kérdésben a tanulmányi és a vizsgaszabályzat a mértékadó.