Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Oktatási hírek 18 éves a HFMS
21 | 07 | 2024
18 éves a HFMS PDF Nyomtatás E-mail

2024

Tavaly, 2023-ban töltötte be a tizennyolcadik évét a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

Rövid nevünkként az angol név rövidítését a HFMS-t (Hungarian Facility Management Society) használjuk. Innen a weblapunk címe is: www.hfms.org.hu.
Az egyesületet 2005 július 18-án jegyezte be a bíróság, nyugodtan tekinthetjük ezt a napot a születésnapjának.


A bejegyzéskor már öt éve folyt a BME Mérnöktovábbképző Intézetben a létesítménygazdálkodási képzés, amely elindításában még jóval a megalakulás előtt jelentős szerepet játszottunk, persze még nem testületként.
Minden iparágnak és ami az esetünkben döntő, az ahhoz kapcsolódó szervezeti funkciónak, amely az ipar által termelt szolgáltatásokat igénybe veszi, az alapja a szabványosítás. Ez, a szabványosítás teremti meg az együttműködő felek között a közös nyelvet, a közös munka alapját.

A létesítménygazdálkodás világméretű szabványosítása Európában kezdődött a CEN szintjén, néhány korai holland, brit és osztrák nemzeti szabványra támaszkodva. A szabványosítási folyamattal az osztrák (szabványbizottságon keresztül kerültünk kapcsolatba, akkor még magánemberekként. Ebben az időben, a 2000-es évek elején, a magyar szabványosítási testület, az MSZT komoly átalakuláson ment át. A kezdeti próbálkozások után be kellett látnunk, hogy sem az MSZT, sem a hazai helyzet messze nem érett még meg a létesítménygazdálkodási szabványok befogadására és erre csak sokkal később került sor.

Világos volt kezdettől fogva, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ha egy annyira félreértett és sokszor lenézett területnek szeretnénk segíteni felemelkedni, lábra állni, mint a létesítménygazdálkodás. A közvélemény akkor sem volt és most sincs igazában tisztában ennek diszciplínának sem a jelentőségével, sem a mivoltával, de a szakmán belül a helyzet sokat javult.

Az alábbiakban a 2010 óta megjelent éves összefoglalók és cikkek között szemezgetünk.

Az első éves összefoglalót  a hfms.org.hu oldalon 2010.10.11-én tettük közzé.

Az ott említett fmportal.hu a mögötte levő kiadóval együtt réges-régen megszűnt.

 

Sokat jelentett számunkra az azóta szintén megszűnt Facility Management folyóirat is, amely komoly űrt hagyott maga után és amelyet érdemben azóta sem sikerült betölteni. Újra olvasva a folyóiratban megjelent cikkeket, a legtöbb ma is aktuális. Mérlegeljük egyes cikket újra való közzétételét.

A 2012 év eleji összefoglaló többek között a Magyar Tisztítástechnológiai Szövetséggel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával közösen rendezett konferenciánkról számol be. Ebben az évben indult Facebook oldalunk, az FM Guru fórumunk tagsága akkor meghaladta a 250-t, ami azóta már 730.

Az év eseményének terintettük, hogy 2011 elején felkérést kaptunk, hogy vegyünk részt a Nemzetgazdasági Minisztérium által alapított Építésgazdasági Munkabizottság Stratégia Albizottsága munkájában. A munka azért volt nagy jelentőségű, mert az épített környezetet létrehozó és azt fenntartó szervezetek, szakmák képviselői első ízben alakítottak ki közös álláspontot. Négy új szabvány jelent meg a 2011. év végén, egyelőre még angolul, de már akkor elhatároztuk a legfontosabban lefordítását, bár ezzel még az ISO szabványok megjelenéséig várnunk kellett.

2012 és 2015 közötti éves konferenciáinkat a TU Wien-el, a Bécsi Műszaki Egyetemmel együtt rendeztük meg.

2015-ben lettünk tíz évesek. Mint az erről szóló beszámolónkban olvashatják, a kitűzött célok elérésében jelentős előrelépést tettünk tíz év alatt. Céljaink megvalósítására a következő eszközöket választottuk ki:

 • A létesítménygazdálkodás hazai szakmai szabályainak megalkotása – ezek a szabványok
 • Oktatás – a szabványokon és a hazai gyakorlaton alapulva
 • A világszínvonallal összemérhető hazai szakmai kiválóság megteremtése, fenntartása – erre szolgálnak a szabványosítás, az oktatás és hogy tanúsítani is tudjuk a szakmai kiválóságot, a később bevezetett, de már akkor elhatározott HFMS tanulmányi díj.

Akkoriban készítettük elő három további ISO létesítménygazdálkodási szabvány megjelenését, amelyek 2018 folyamán meg is jelentek:

 • MSZ EN ISO 41012:2018 Létesítménygazdálkodás. Útmutató a stratégiai erőforrás-kezelésre és megállapodások kidolgozására (ISO 41012:2017)
 • MSZ EN ISO 41011:2018 Létesítménygazdálkodás. Szótár (ISO 41011:2017)
 • MSZ EN ISO 41001:2018 Létesítménygazdálkodás. Irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 41001:2018)
 •  
A szabványok közül a MSZ EN ISO 41012 szabványt tudtuk eddig eredményesen beépíteni az oktatásba. A minősítési szabvány, az MSZ EN ISO 41001:2018, keményebb dió, de már van egy tanúsított szervezet Magyarországon, úgyhogy derűlátóak vagyunk.

2017-ben indítottuk el új képzésünket, az EuroFM létesítményfelelős vizsgára felkészítő tanfolyamat és magát a vizsgát is, magyar nyelven, a magyar viszonyokra adaptált tananyaggal és vizsgakérdésekkel.

A 2017. évről 2018 elején megjelent beszámolónkat itt olvashatják.

Az egyik legrészletesebb beszámolónkat 2021-ről tettük közzé. A beszámoló külön foglalkozott a tudás felépítésével, az ismeretterjesztéssel, a szabványosítás állásával, az oktatással és a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünkkel. Az összefoglaló cikkhez a linket itt találják.

A 2022. évben indult el önálló YouTube-csatornánk, a részletes beszámolót itt találják.

2023 folyamán három olyan összefoglaló anyag véglegesítésébe fogtunk bele, amely reményeink szerint újabb lendületet adhat a szakmának:
 • Az informatika alkalmazásának szervezeti feltételei a létesítménygazdálkodás területén
 • Útmutató az építésgazdasági és a létesítménygazdálkodási értéklánc digitalizálásához
 • Területgazdálkodás módszertani útmutató

Két fontos szabvány magyar változata van befejezés alatt:
 • az MSZ EN ISO 41014:2021 Létesítménygazdálkodás. A létesítménygazdálkodási stratégia kidolgozása (ISO 41014:2020) és az
 • MSZ EN ISO 19650-3:2020 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az épületinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment épületinformációs modellezés felhasználásával. 3. rész: Létesítmények üzemeltetési fázisa.

Ez utóbbit az MSZT/MB 442 bizottság dolgozza ki, folyamatos kapcsolatban az MSZT/MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás szabványbizottsággal.
A szabványok megjelenése 2024. 2. negyedévére várható, amit a szabványok kölcsönhatásainak elemzése, dokumentálása követ majd.