Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Rólunk - About Us
23 | 06 | 2024
Rólunk PDF Nyomtatás E-mail

A Szövetség vezetése

Czerny József, elnök

Az elnökség tagjai
László Miklós
Mikó Zoltán
Szigetvári Gergely


A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség az EuroFM, a GlobalFM és a Magyar Szabványügyi Testület tagja.

A Szövetség érvényes alapszabályát itt töltheti le.

A Szövetség közgyűlésének határozata alapján a tagdíjak azonosak
az alapítása kori tagdíjakkal, azaz változatlanok:

Tag:                        250 000 Ft
Kisvállalkozás:       150 000 Ft  (tipikusan pár fő alkalmazott, 100m alatti árbevétel)
A támogatói és tisztletbelii tagsági tagdíjakat a Szövetség elnöksége esetileg állapítja meg.

Belépési nyilatkozat: pdf formátumban
                                  szerkeszthető Word formátumban 


A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség programja

A Szövetség küldetése
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség küldetése a két rokon szakma, az épületgazdálkodás (property management)
és a létesítménygazdálkodás (facility management) szakembereinek tömörítése, érdekeik képviselete, szakmai fejlődésük elősegítése.

A Szövetség céljai

 • A létesítménygazdálkodás, mint stratégiai jelentőségű üzleti terület magyarországi és nemzetközi fejlődésének elősegítése, hazai gyakorlattal való integrálása,
 • A világszínvonallal összemérhető hazai szakmai kiválóság megteremtése, fenntartása és fejlesztése,
 • A létesítménygazdálkodás hazai szakmai szabályainak megalkotása,
 • Tudományos kutatás,
 • Oktatás,
 • A környezet hatékony védelme,
 • Tagjainak szakmai és gazdasági érdekképviselete.


A Szövetség feladatai

A Szövetség alapszabályban deklarált feladatai:

 • Képviselje tagjai és a szélesebb értelemben vett létesítménygazdálkodási közösség érdekeit, mozdítsa elő érdekeik érvényesülését
 • Teremtsen lehetőséget rá és mozdítsa elő együttműködésüket a szakmai kiválóság megteremtése és fenntartása érdekében, ennek érdekében dolgozzon ki szakmai szabályokat, és azokat folyamatosan aktualizálja.
 • Nyújtson kiemelkedő szolgáltatásokat tagjainak, amelyek kézzelfoghatóan elősegítik szakmai fejlődésüket.
 • Segítse elő a tagok közötti kapcsolatok ápolását, szervezzen oktatásokat, végezzen kutatást, nyújtson hozzáférési lehetőséget a világszerte felhalmozott szakmai tudáshoz és tapasztalatokhoz.
 • Teremtse meg, segítse elő és támogassa a nemzetközi és hazai szakmai minősítést.
 • Segítse elő és támogassa a nemzetközi tapasztalatcserét
 • Hozza létre és tartsa fenn annak a feltételeit, hogy szolgáltatásait, amennyiben ez lehetséges és ésszerű, elsősorban elektronikus úton nyújtsa.


A szakmai közélet szervezése

A Szövetség legfontosabb feladatának a magas szintű szakmai közélet szervezését tekinti,
teret ad a szakma önszerveződésének, az érdekek egyeztetésének, fórumot teremt a legfrissebb szakmai információk, tapasztalatok cseréjéhez.
A Szövetség rendszeresen szakmai találkozókat, workshopokat szervez, közreműködésre a szakmai közélet legnevesebb hazai és nemzetközi tekintélyeit kéri fel.

Európai és nemzeti szabványosítás
A Szövetség aktívan részt vesz a nemzetközi szakmai életben és az európai szabványosítási munkában. Az albizottság képviselteti magát a CEN-ben, az Európai Szabványtestületen belül folyó munkában, a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságaiban, támogatja a tevékenységi körébe vágó, a CEN szabványokhoz kapcsolódó nemzeti szabványosító tükörbizottságok megszervezését és létrehozását a Magyar Szabványügyi Testületen belül.

Önálló szakmai irányelvek
A Szövetség a testületi szabványosítási munkában való részvételen túlmenően saját, önálló szakmai irányelveket, szabványokat, ajánlásokat kidolgoz ki, jelentet meg, szükség esetén javaslatot tesz magyar nemzeti szabványok kidolgozására saját ajánlásai és irányelvei alapján.

Magas szintű oktatás, szakmai minősítés
A Szövetség fontos feladatának tartja az általa képviselt szakmai körben az oktatás támogatását és az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztését.
Folyamatosan tájékozódik a létesítmény-gazdálkodási és épületgazdálkodási oktatás európai állásáról, kapcsolatokat tart fenn vezető európai oktatási intézményekkel, rendszeresen szakmai oktatás irányelveket dolgoz ki, tesz közzé, és azokat állandóan a legjobb nemzetközi gyakorlathoz igazítja.
Mind az épületgazdálkodásban, mind a létesítménygazdálkodásban a Szövetség a nemzetközi mércékhez folyamatosan igazodó szakmai minősítési irányelveket dolgoz ki, tesz közzé, saját szakmai minősítési rendszert tart fenn.

A szövetség pénzügyi beszámolói

2012. év
Eredménykimutatás
Közhasznúsági melléklet
Kiegészítő melléklet
Mérleg

2013. év
Eredménykimutatás
Közhasznúsági melléklet
Kiegészítő melléklet
Mérleg

2014. év
Eredménykimutatás
Közhasznúsági melléklet
Kiegészítő melléklet
Mérleg