A taktikai szintű tanfolyam követelményei Nyomtatás

Az FMII. taktikai irányítói szintű tanfolyam tanulmányi követelményei. A feladatokat a tanfolyamvezető vagy az általa kijelölt konzulens irányításával egyénileg kell megoldani.

 

1. Aktív részvétel a közösségi fórumon és az órákon
Aktív részvétel az FMGURU fórumban, a nyílt fórumban és az alumni fórumban egyaránt
Regisztrálás saját név alatt az alumni fórumban, tetszőleges néven a nyílt fmguru fórumban.
A tanfolyamvezető által nyitott témákra érdemi hozzászólás(ok) írása, minden témára legalább egy-egy.
A fórumon való aktív részvétel alapján a tanfolyamvezető az záróvizsgán szóbeli jegyet ajánlhat meg.
A tanfolyam belső kommunikációja kötelezően a fórumon folyik. Itt kell megbeszélni a tanulmányi kérdéseket, feltölteni a a kiselőadásokat, egyeztetni a szakdolgozat témáját és tartalmát, stb.
2. A tanfolyam előadásainak és gyakorlatainak látogatása  
3. Egy (1) kiselőadás tartása az adott óra oktatójával előre egyeztetve
4. Beszámoló prezentáció kidolgozása és feltöltése az Alumni fórumra
5. A beszámoló prezentáció összefoglalása egy a fórumon megadott tartalmi minta alapján egy legalább két oldalas esszében
6. Szóbeli vizsga a kidolgozott prezentáció alapján

A záró (beszámoló)  prezentáció  és esszé tartalmi követelményei: 

- egy kiválasztott a szolgáltatás definíciója
- a szolgáltatás szolgáltatási szintje(i) és meghatározási módja
- a szolgáltatás ellenőrzésének módja és kivitelezése.
- kb. 10 dia

További részletek a fórumon.