Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Vezércikk 2021: Szabványosítás
08 | 12 | 2022
2021: Szabványosítás PDF Nyomtatás E-mail
Mint már írtuk, egyik fő fejlesztési területünk a nemzeti és a nemzetközi szabványosítás, amiben a megalakulás óta aktívan részt veszünk. Alapító tagjai, tagjai vagyunk az MSZT MB 267 (link) magyar nemzeti szabványosító bizottságon keresztül több nemzetközi és nemzeti szabványosító bizottságnak is.

MSZT MB 267
Az MSzT (Magyar Szabványosító Testület) a magyarországi szabványosítás központja.
Az MSzT MB 267 nemzeti szabványosító bizottság két területtel foglalkozik:
  • a létesítménygazdálkodással és
  • a vagyongazdálkodással.
Az MB 267-en keresztül számos nemzeti és nemzetközi szabványosító bizottságban működünk aktívan közre nemzeti és nemzetközi szabványok kidolgozásában.
A magyarul is megjelentetett három ISO létesítménygazdálkodási szabvány, az MSZ ISO EN 41001, MSZ ISO EN 14011 és az MSZ ISO EN 41012 meglepően nagy példányszámban fogyott eddig, ami újabb lendületet adhat az ISO és EN létesítménygazdálkodási szabványok magyar verziói megjelentetésének.
Idei tervünk az MSZT MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás szabványbizottság által már véleményezett és közben megjelent ISO 41014 - Development of facility management strategy szabvány magyart fordításának megjelentetése. Terveink szerint a magyar verziót a megjelenés után beépítjük stratégiai szintű oktatásunkba.

Az alábbiakban részletezzük mely szabváybizottságok munkájűábamn vettünk részt és hol tart jelenleg a szabványok kidolgozása.

ISO TC 267 Facility Management
  • ISO/AWI 41011 Facility management — Vocabulary, a meglévő magyarul is megjelent MSZ ISO EN 41011 szabvány felülvizsgálata
  • ISO/CD 41015.2 Facility management - Influencing behaviours for improved outcomes and user experience (kb. A felhasználói viselkedés befolyásolása jobb eredmények és a felhasználói élmény fokozása érdekében)
  • ISO/AWI TR 41016 - Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits   (kb. Előremutató technológiák használata)
  • ISO/CD 41017 Facility management – Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic (kb. Felkészülés vészhelyzetekre  és világméretű járványokra)
  • ISO/DIS 41018 Facility management — Development of a facility management policy (kb. A létesítménygazdálkodási szabályzatok kidolgozása)
  • ISO/AWI TR 41019 Facility management - The role of FM in sustainability and resilience (kb. A létesítménygazdálkodás szerepe a fenntarthatóság és a resziliencia területén)

A rövidítések magyarázata
AWI = Approved (new) Work Item, azaz egy új vagy átdolgozás alatt álló szabvány, amely kidolgozását az ISO jóváhagyta, a szövege még messze nem teljse és jelentősen változhat
TR = Technical Report, olyan, mint egy szabvány, de egyszerűbb szabályok vonatkoznak rá ás gyorsabban lehet kidolgozni
CD =Committee Draft, előzetes szabvány, mintegy piszkozat, aminek a szabványbizottság a kidolgozását a programjába felvette. A szövege csak ritkán változik jelentősen.

CEN TC 348 Facility Management

Kidolgozás alatt levő szabványok
  • prEN 15221-6 rev Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management amely a már több, mint hét éve megjelent eredeti MSZ EN 15221-6:2012 Létesítménygazdálkodás. 6. rész: Terek és területek felmérése a létesítménygazdálkodásban szabvány átdolgozása, modernizálása.

Rövidítések magyarázata
Pr = preliminary, az ISO szóhasználatával CD

Az eddig megjelent CEN/CENELEC létesítménygazdálkodási szabványok listája itt található. 

ÖNORM – Österreichisches Normungsinstitut
A Magyar Szabványosító Testületet és természetesen saját magunkat képviseljük lassan húsz éve az az ÖNORM Komitee 240 Immobilen- und Facility Management nemzeti szabványbizottságban.
Az MSZT MB 267 és az Komitee 240 bizottságokban folyó munka sok esetben párhuzamos a CEN és ISO szabványok terén, a HFMS az összekötő kapcsot jelenti.
Az ONORM Komitee 240 a párhuzamosan folyó munkán felül, ilyen az ISO/DIS 41018 (lásd feljebb) a következő szabványokat fejleszti jelenleg is:

ÖNORM EN 17666:2021 - Instandhaltung - Instandhaltungsengineering – Anforderungen, amely általános EN, azaz európai szabvány lesz, (kb. Karbantartás – Általános követelmények)

ÖNORM EN 15341/A1:2021 03 01
Instandhaltung - Wesentliche Leistungskennzahlen für die Instandhaltung (kb. A karbantartás legfontosabb teljesítménykövetelményei)