Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Vezércikk
22 | 03 | 2023
Vezércikk


2021: Ismeretterjesztés PDF Nyomtatás E-mail
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése, amit az alapszabályunk is kiemel, az ismeretterjesztés.
Az ismeretterjesztés fontos eszköze éves konferenciánk, amelyet tavaly október 28-án tartottunk meg a BME MTI és a LeoFM szakmai támogatásával. A konferencia fő témája a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minőségbiztosítása volt. A konferencia programját itt találják.

A konferenciához kapcsolódóan elindítottuk nyilvános Youtube csatornánkat.
Már elérhetők a 2020. és a 2021. évi konferenciáink promóciós prezentációi és folyamatosan töltjük fel a konferenciák további, ismeretterjesztő előadásait is. Külön érdeklődésükre tarthat számot a 2021. évi konferenciánk délutáni kerekasztal beszélgetése a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minőségével kapcsolatos legnagyobb kihívásainkról.

Éves konferenciánkon adtuk át hagyományosan a HFMS Study Award kitüntetéseket, amelyet minden évben a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélünk oda.

A 2021. évi díjazottak és dolgozatuk témái.

Stratégiai kategória - tézis (hipotézis) felállítása és elemzése

Fehér Gabriella
Irodabérleti szerződések elemzése az MSZ EN ISO 41012 szabvány tükrében
HajduAttila
Létesítménygazdálkodási stratégia kialakítása alap és középfokú nemzetközi oktatási intézményben
Schmidt Zsolt
A létesítménygazdálkodás szerepe/potenciálja az ENSZ fenntartható fejlődési célok szempontjából

Taktikai/operatív kategória - egy szolgáltatás meghatározása, kvantitatív és kvalitatív ellenőrzési módszerének kidolgozása

Méri László
Légkezelő berendezések karbantartási szolgáltatásának ellenőrzése
Ragats Zsófia
Autóalkatrész-gyártó üzem napi takarítása

Két remek előadás közvetlen linkje:
Létesítménygazdálkodási stratégia kialakítása egy alap és középfokú nemzetközi oktatási intézményben
Irodabérleti szerződések elemzése az MSZ EN ISO 41012 szabvány tükrében

Az elmúlt években több ismeretterjesztő kampányt indítottunk, sok ezek közül ma is aktuális. Az alábbi linkeken érhetik el ezeket:

Szerződéskötési irányelv
Közzétett irányelvünk az MSZ EN ISO 41012 szabványon alapul, amelyról már írtunk itt és itt.
Az irányelvet itt lehet letölteni.

Területkategorizálás
A 2005-ben (!) közzétett irányelv semmit sem vesztett azóta aktualitásából.
Itt tölthető le, az alkalmazását elmagyarázó segédlettel együtt.

Alapfogalmak
Az Alapfogalmak segédletünk összefoglalja mindazokat a kifejezéseket és magyarázataikat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy használatuk és egységes értelmezésük már elengedhetetlen a napi munka során is.
Itt tölthető le, természetesen díjtalanul.

Pandémia felkészülés
Még tavaly előtt a HFMS munkacsoportja, hogy a koronavírus felkészülést elősegítse, útmutatót dolgozott ki a felkészülés ellenőrzésre. Közvetlen link a letöltéshez: http://bit.ly/33rrUvj  
Minket is meglepett, de az útmutató módszere összhangban van a készülő ISO 41018 szabvánnyal, amelyet a pandémia hatására kezdett kidolgozni az ISO TC 267. Lásd még itt. 
2021: Oktatás, tagságaink PDF Nyomtatás E-mail

Oktatás

Nem gondoltuk volna, de mára a HFMS – BME MTI létesítménygazdálkodási oktatás a maga nemében meghatározó lett Magyarországon.
Több mint 22 év anyagát feldolgozva elkezdtük a Létesítménygazdálkodás I. és a később indult Létesítménygazdálkodás II. tanfolyamokon végzettek névsorának összeállítását. Nehézségeink főleg a kezdeti évekkel vannak, de bízunk benne, hogy hamarosan közé tehetjük a teljes alumni névsort.

Stratégia és taktikai képzéseinken tavaly előtt új tantárgyat vezettünk be, az alkalmazott matematikai statisztikát. Erre a tárgyra épül rá a szolgáltatási szintek mérésével foglalkozó tantárgy, amelynek alapja az MSZ EN ISO 41012 szabvány és ez egyben kötelező irodalom is. Az új tantárgyak beváltak, véglegesítettük a tanmenetben.

Tavaly, 2021-ben, összesen 53 hallgatónk végzett különféle képzéseinken.

Tagságaink

Szervezeti tagságaink szorosan összefüggnek az oktatással és folyamatos inspirációt jelentenek.

Magyar Szabványosító Testület www.mszt.hu 
A MSZT-ről részletesen írtunk a szabványosítással foglalkozó összefoglalónkban.

GlobalFM https://globalfm.org 
A GlobalFM az egyes nemzeti létesítménygazdálkodási szervezet átfogó,. világméretű szövetsége. 2010-ben csatlakoztunk, azóta a szövetség jelentősen kibővült.
Nekünk és mindannyiunknak ebben a szakmában a Global FM a kapu a világra.
Jelenleg 14 tagja van a világ minden tájáról. A Global FM tagjaként, az utóbbi években a LeoFM-el együttműködve rendeztük meg minden évben a létesítménygazdálkodás világnapját. Tavaly a World FM Day-re május 12-én került sor. A magyar ünnepi webináriumot itt nézhetik meg újra.

EuroFM www.eurofm.org 
Az EuroFM az európai létesítménygazdálkodási szövetség, tagjai vagyunk a megalakulás óta, de a kapcsolat még a 90-es évek közepére nyúlik vissza. Az EuroFM dolgozta ki a létesítményfelelős minősítést, amelyet mi vezettünk be Magyarországon. Eddig negyvenhárman tették le sikeresen a minősítő vizsgát. 
2021: Szabványosítás PDF Nyomtatás E-mail
Mint már írtuk, egyik fő fejlesztési területünk a nemzeti és a nemzetközi szabványosítás, amiben a megalakulás óta aktívan részt veszünk. Alapító tagjai, tagjai vagyunk az MSZT MB 267 (link) magyar nemzeti szabványosító bizottságon keresztül több nemzetközi és nemzeti szabványosító bizottságnak is.

MSZT MB 267
Az MSzT (Magyar Szabványosító Testület) a magyarországi szabványosítás központja.
Az MSzT MB 267 nemzeti szabványosító bizottság két területtel foglalkozik:
 • a létesítménygazdálkodással és
 • a vagyongazdálkodással.
Az MB 267-en keresztül számos nemzeti és nemzetközi szabványosító bizottságban működünk aktívan közre nemzeti és nemzetközi szabványok kidolgozásában.
A magyarul is megjelentetett három ISO létesítménygazdálkodási szabvány, az MSZ ISO EN 41001, MSZ ISO EN 14011 és az MSZ ISO EN 41012 meglepően nagy példányszámban fogyott eddig, ami újabb lendületet adhat az ISO és EN létesítménygazdálkodási szabványok magyar verziói megjelentetésének.
Idei tervünk az MSZT MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás szabványbizottság által már véleményezett és közben megjelent ISO 41014 - Development of facility management strategy szabvány magyart fordításának megjelentetése. Terveink szerint a magyar verziót a megjelenés után beépítjük stratégiai szintű oktatásunkba.

Az alábbiakban részletezzük mely szabváybizottságok munkájűábamn vettünk részt és hol tart jelenleg a szabványok kidolgozása.

ISO TC 267 Facility Management
 • ISO/AWI 41011 Facility management — Vocabulary, a meglévő magyarul is megjelent MSZ ISO EN 41011 szabvány felülvizsgálata
 • ISO/CD 41015.2 Facility management - Influencing behaviours for improved outcomes and user experience (kb. A felhasználói viselkedés befolyásolása jobb eredmények és a felhasználói élmény fokozása érdekében)
 • ISO/AWI TR 41016 - Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits   (kb. Előremutató technológiák használata)
 • ISO/CD 41017 Facility management – Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic (kb. Felkészülés vészhelyzetekre  és világméretű járványokra)
 • ISO/DIS 41018 Facility management — Development of a facility management policy (kb. A létesítménygazdálkodási szabályzatok kidolgozása)
 • ISO/AWI TR 41019 Facility management - The role of FM in sustainability and resilience (kb. A létesítménygazdálkodás szerepe a fenntarthatóság és a resziliencia területén)

A rövidítések magyarázata
AWI = Approved (new) Work Item, azaz egy új vagy átdolgozás alatt álló szabvány, amely kidolgozását az ISO jóváhagyta, a szövege még messze nem teljse és jelentősen változhat
TR = Technical Report, olyan, mint egy szabvány, de egyszerűbb szabályok vonatkoznak rá ás gyorsabban lehet kidolgozni
CD =Committee Draft, előzetes szabvány, mintegy piszkozat, aminek a szabványbizottság a kidolgozását a programjába felvette. A szövege csak ritkán változik jelentősen.

CEN TC 348 Facility Management

Kidolgozás alatt levő szabványok
 • prEN 15221-6 rev Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management amely a már több, mint hét éve megjelent eredeti MSZ EN 15221-6:2012 Létesítménygazdálkodás. 6. rész: Terek és területek felmérése a létesítménygazdálkodásban szabvány átdolgozása, modernizálása.

Rövidítések magyarázata
Pr = preliminary, az ISO szóhasználatával CD

Az eddig megjelent CEN/CENELEC létesítménygazdálkodási szabványok listája itt található. 

ÖNORM – Österreichisches Normungsinstitut
A Magyar Szabványosító Testületet és természetesen saját magunkat képviseljük lassan húsz éve az az ÖNORM Komitee 240 Immobilen- und Facility Management nemzeti szabványbizottságban.
Az MSZT MB 267 és az Komitee 240 bizottságokban folyó munka sok esetben párhuzamos a CEN és ISO szabványok terén, a HFMS az összekötő kapcsot jelenti.
Az ONORM Komitee 240 a párhuzamosan folyó munkán felül, ilyen az ISO/DIS 41018 (lásd feljebb) a következő szabványokat fejleszti jelenleg is:

ÖNORM EN 17666:2021 - Instandhaltung - Instandhaltungsengineering – Anforderungen, amely általános EN, azaz európai szabvány lesz, (kb. Karbantartás – Általános követelmények)

ÖNORM EN 15341/A1:2021 03 01
Instandhaltung - Wesentliche Leistungskennzahlen für die Instandhaltung (kb. A karbantartás legfontosabb teljesítménykövetelményei)


 
2021 -2022/1 összefoglaló PDF Nyomtatás E-mail

2022


Elmúlt évünk online telt el, egyedül az őszi konferenciánk volt részben kivétel.
Az alábbi cikkekben foglaltuk össze, mi történt azon a három fő területen, amikkel a szakmánk és valamennyiünk fejlődését segítjük.

1. Ismeretterjesztés
2. Szabványosítás
3. Oktatás és tagságaink

Köszönjük, hogy velünk voltak, látogatták rendezvényeinket, képzéseinket, olvasták hírlevelünket, látogatták Facebook, LinkedIN és Youtube oldalainkat.

 
2016. év eleji mérleg PDF Nyomtatás E-mail
2016

Köszönjük, hogy egész évben velünk voltak és aktívan támogatták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.
Szövetségünk 2015-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját.
Az elmúlt év során több új kezdeményezésünk váltotta be a hozzá fűzőtt reményeket, nem utolsó sorban az Önök támogatásának köszönhetően.
Bővebben...
 
2017. év eleji összefoglaló PDF Nyomtatás E-mail

2016-7
Köszönjük, hogy az elmúlt év során is aktívan támogatták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.
Az elmúlt év sok tekintetben felkészüléssel telt el, de folytattuk már hagyománynak számító ismeretterjesztő sorozatunkat és oktatásunkat.
2017-ben több új kezdeményezést indítunk majd útjára, nem utolsó sorban az Önök támogatásának köszönhetően.
Bővebben...
 
Összefoglaló 2018 elején PDF Nyomtatás E-mail
2018
2017 is mozgalmas volt a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség életében.

Olvassa el összefoglalónkat!

Bővebben...
 
10 éve alakult meg a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség PDF Nyomtatás E-mail
                   10years        A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség az idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.
A Szövetség tagjainak áldozatos támogatásának köszönhetően a tíz évvel ezelőtt kitűzött céljai
közül a legfontosabbak megvalósítása útján jelentős eredményeket ért el.
A tíz évvel ezelőtt kitűzött legfontosabb célunk a létesítménygazdálkodás, mint stratégiai
jelentőségű üzleti terület magyarországi és nemzetközi fejlődésének elősegítése, hazai
gyakorlattal való integrálása.
Bővebben...
 
2013. év eleji mérleg PDF Nyomtatás E-mail
buekBoldog új évet kívánunk!

Köszönjük, hogy a 2012. évben is támogatták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

A tavalyi év számunkra legjelentősebb eseménye a már hagyománnyá vált éves konferenciánk volt, amelyet most először az osztrák Technische Universität Wien-el közösen rendeztünk meg. A konferenciáról itt, fő honlapunkon (www.hfms.org.hu) és a szintén általunk fenntartott www.fmkonferencia.hu weblapon tájékozódhatnak.

Működik önálló Facebook oldalunk (www.facebook.com/hfms.hungary ), az FM Guru fórumunk (http://forum.fmguru.hu) tagsága meghaladta a 300-at. Az év végén elindítottuk hírlevelünk, a regisztráltak száma folyamatosan nő.

Eredményesen zártuk a BME MTI-vel közös képzésünk 12. évfolyamát és tizennyolc hallgatóval elindult a 13. évfolyam tavaly októberben.
Bővebben...
 
Létesítménygazdálkodás - kell-e tanulni? PDF Nyomtatás E-mail

Legtöbbünk ösztönösen tisztában van vele, hogy az épített környezetnek mekkora befolyása van mindennapi életünkre.
Néhányunk kivételével már nem vagyunk képesek a természetes környezetben megélni, sőt többnyire néhány napnál többet túlélni sem, egész életünkben a társadalmi munkamegosztásra vagyunk utalva. Ennek egyik legfontosabb terméke az épített környezet, az épített infrastruktúra, amelynek meghatározó eleme az a mesterséges környezet, amelyben dolgozunk, azaz a munkakörnyezet, a munkahely.

A munkahelyi környezet, a munkahelyet magában foglaló infrastruktúra alapvető szolgáltatás, melyet valamennyien igénybe veszünk, sokszor anélkül, hogy észrevennénk. Jelentősége csak akkor tűnik fel, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elvárnánk; nem ég a lámpa, hideg vagy meleg van, rossz az ebéd, nem jól takarítottak, nem ízlik a kávé, nem elég gyors az internetkapcsolat vagy nem érezzük biztonságban magunkat.

Hány ilyen szolgáltatás lehet, amelyek nélkül nincs munkahely? Ha a nyájas olvasó elkezdi összeszámolni, hamar eljut ötvenig, százig. A szám nagysága attól függ, hogyan csoportosítjuk a szolgáltatásokat, pl. az elektromos áram a fali csatlakozóban egy szolgáltatás-e (legalább kettő), de ugyanígy van a fűtéssel, a vízellátással és az épületek műszaki szolgáltatásaival általában. A nyájas szerző sokadmagával csaknem húsz évet dolgozott ennek a látszólag egyszerű dolognak a tisztázásán. Az eredmény az (MSZ) EN 15221 Létesítménygazdálkodás szabványsorozatot, majd azt koövette az MSZ EN ISO 41000 szabványcsalád, amelyeket bárki megvásárolhat a Magyar Szabványügyi Testület web-áruházában (www.mszt.hu).

A szabványok alapján világos képet alkothatunk arról, mi a létesítménygazdálkodásnak, mint üzleti diszciplínának a tartalma, jelentősége. Az MSZ EN ISO 41011 Létesítménygazdálkodás. Szótár (ISO 41011:2017) definíciója:

(A létesítménygazdálkodás) szervezeti funkció, amely integrálja az embereket, a helyet és a folyamatot (3.5.1. szakasz) az épített környezeten (3.2.3. szakasz) belül, az emberek életminőségének (3.7.1. szakasz) és a fő tevékenység (3.1.7. szakasz) termelékenységének javítása céljából.

azaz másképp fogalmazva:

A létesítménygazdálkodás szervezeti funkció, amely célja a munkahelyi környezet nyújtása a szervezet főtevékenysége stratégiájának figyelembe vételével. 

A szabványok többek között eligazítanak minket abban is,

 • mit kell tennünk, ha ezt a szervezeti funkciót fejleszteni akarjuk (mivel a létesítménygazdálkodás szervezeti funkció),
 • hogyan tudjuk mérni a szolgáltatások minőségét,
 • melyek azok az üzleti, szervezeti folyamatok, amikre ügyelnünk kell,
 • hogyan tudjuk a létesítménygazdálkodási szervezetek (vigyázat, nem a szolgáltatók!) eredményességét mérni, összehasonlítani
 • és nem utolsó sorban, hogyan mérjük fel egységesen az épületeink területét.

Minden létesítménygazdálkodási szolgáltatás valamilyen területhez kapcsolódik így némiképp meglepő, hogy a területek felmérésére eddig semmilyen nemzeti szabványunk sem volt az MSZ EN 15221 Létesítménygazdálkodás. 6. rész: Terek és területek felmérése előtt.

Az eddig elmondottak képezik a keretét annak, amit már húsz éve tanítunk a Mérnöktovábbképző Intézet ( http://www.mti.bme.hu) létesítménygazdálkodási tanfolyamán.

Sajnos jelenleg nincs más érdemi létesítménygazdálkodási képzés Magyarországon, állítjuk ezt annak ellenére, hogy a fogalom időnként felbukkan átmenetileg itt-ott. Az okok bizonyára szerteágazóak, de egy biztos: a létesítménygazdálkodás célja, gondoljunk itt a definícióra, nem épület-karbantartás, főleg nem az épületek valamilyen értékmegőrzése vagy netán értéknövelése. Szinte minden eddigi oktatási kísérlet ebbe a csapdába esett bele és onnan nem is tudott kikeveredni.

A létesítménygazdálkodás nem műszaki, hanem szolgáltatásirányítási (menedzsment) feladat, ezt a közvetlen tapasztalat és csaknem két tucat év oktatási tapasztalat mondatja velem.

A szolgáltatások között persze sok a műszaki szolgáltatás, de nem azok a döntőek. Tapasztalatom szerint a mérnökök, különösen az épületgépész és villamos mérnökök sokszor komoly hátránnyal indulnak, pedig nem kellene, hogy így legyen. Műszaki felsőoktatásunk egyik nagy hiányossága, hogy a leendő mérnökök nem sajátítják el a legalapvetőbb kommunikációs, gazdasági és főleg gazdálkodási ismereteket sem, nem is beszélve a vezetési és stratégiai tervezési ismeretekről. Pedig itt a kulcs a szolgáltatások minőségének tervezése és irányítása.


Kiket tanítunk?

Az oktatás alapvetően irányítási (menedzsment) szemléletű, mivel már az elején kiderült, hogy kizárólag a mérnökképzésre létesítménygazdálkodási szempontból (azaz egy szervezet belső működése és ide kapcsolódó belső kommunikációja szempontjából) nem lehet építeni.

Kénytelenek voltunk feltételezni, hogy a szükséges technikai, technológiai ismeretekkel a hallgatók már rendelkeznek és ebben lényíegében nem is csalódtunk. Egyértelműen kiderült, hogy a továbblépés fő akadálya a gazdasági, szervezési és kommunikációs készségek, kompetenciák hiánya. Úgy tűnik, a műszaki ismereteket viszonylag könnyű megszerezni, ha másképp nem, akkor a gyakorlatban.

Az oktatást 2008-ban két részre osztottuk:

 • az első félév nyújtja a stratégiai ismereteket, amelyek a munkahelyi szolgáltatások tervezéséhez, a főtevékenységre tett hatás mérlegeléséhez kapcsolódnak,
 • a második félév a szolgáltatások taktikai, azaz egy-két éves periódusú irányításával foglalkozik.

A két félévre együtt és külön a második félévre is be lehet iratkozni. A teljes tanfolyamra egyetemi vagy főiskolai oklevelet várunk el, a taktikai, operatív irányultságú második félévre középiskolait.

Mivel nem kötjük ki a végzettség fajtáját, volt már a hallgatók között magyar tanár, kertészmérnök, jogász, sok közgazdász, mintegy felük műszaki végzettségű, de az épületgépész meglepően ritka. A hallgatók a félévek végén és a záróvizsgán számolnak be a megszerzett ismeretekről, a hangsúly a tudás előadásának, bemutatásának a képességén van. Derék dolog, ha valaki sok mindenhez ért, de meggyőzően be is kell tudnia mindezt mutatni.


Mit tanítunk?

Az első félévben, a stratégiai képzésnél, alapvetőek az alkalmazott üzemgazdaságtani és jogi ismeretek, de megismerkedünk a szervezeti működés és a beszerzés alapjaival is.

Ez utóbbihoz kapcsolódik az értékelemzés, ami segít az alternatívák közötti választásban. A létesítménygazdálkodási szervezetet tudnunk kell vezetni vagy akár létrehozni, felépíteni. De melyek a legfontosabb szervezeti modellek, hogyan ítéljük meg a szervezet érettségét? A „vevőnk" a főtevékenység, ám hogyan lehetünk valóban vevőorientáltak?

Részletesen tárgyaljuk a minőségmenedzsment főbb módszereit és az informatika alkalmazásainak jogi vonatkozásait. Széles teret kap a már említett szabványok alkalmazása, de ugyanúgy a modern irodai munkahely kialakítása, szervezeti hatásai és várható fejlődése.

Az első félév zárásaként áttekintjük az informatikai rendszerek és az üzleti folyamatok összefüggését, a létesítménygazdálkodási folyamatok és szolgáltatások kockázatelemzését, majd ehhez kapcsolódóan az üzletmenet-folytonosság tervezésének és fenntartásának főbb módszereit.

A második félévben csatlakoznak az operatív szintű képzésben résztvevők.

Egy kezdő, közös beszámoló nap után rátérünk a projektek, az építéstervezési és kivitelezési folyamatok, a biztonság és a biztonsági személyzet menedzsmentjére. Kiemelt helyet foglal el az MSZ EN 15221-1 és -2 szabvány használatának begyakorlása.

Fontos taktikai kérdések a tűzvédelem és –megelőzés, az épülethez kapcsolódó szolgáltatások menedzsmentje, karbantartás, ez az épületek műszaki szolgáltatásainak irányítását is tartalmazza.

Az energiaköltségek után általában a takarítási szolgáltatások költsége a következő legnagyobb kiadás, ezt sokszor a munkahelyhez szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások (informatika, étkezés, stb.) követi, ezeket is részletesen tárgyaljuk. Ide tartozik még a területgazdálkodás, a munkahelyi ergonómia és munkavédelem, környezetvédelem is.

Zárásul áttekintjük az épületek életciklus-költsége számításának módszereit, és ami nálunk általában fel sem merül egyelőre, az épületek használhatósága, használhatósági szempontjainak kérdéskörét.

Kell-e tanulni?

Az ezredforduló idején az egész világon talán két-három tucat könyv foglalkozott létesítménygazdálkodással, aki azokat valamennyire át tudta tekinteni, szakértőnek számított. Mára, mint annyi minden, ez is gyökeresen megváltozott. Megindult a specializálódás, a szabványok kidolgozásával letettük a diszciplína és a létesítménygazdálkodási ipar alapjait.

Mára világos az is, hogy egy gazdaság nemzeti össztermékének 5-9 %-át adják a létesítménygazdálkodási szolgáltatások, minél jobban lép be egy társadalom a posztindusztriális korba, ez annál nagyobb. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások alapvető üzleti szolgáltatások, a nagy hozzáadott értéket előállító szervezetek léte és eredményessége múlik ezeken az egész világon.

Czerny József
(frissítve 2019.08.28.)


 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 2